ปีการศึกษา 2551 ได้ผ่านพ้นไป พร้อมกับข่าวดีหลายประการที่เกิดขึ้นในรั้ว ฟ้า - ขาว ของเรา ที่จะนำมาเล่าสู่ก็มีดังนี้
• การได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 12 โรงเรียน ระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) เพื่อให้เป็นเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ จัดการศึกษาสู่การพัฒนาครอบครัวอบอุ่น และโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ยังเป็นสถานศึกษาเอกชน เพียงแห่งเดียวที่ได้รับคัดเลือกมาจากภาคเอกชนทั้งหมด
• ได้รับรางวัลโรงอาหารดีเด่น ด้านอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
 
 

• ได้รับคัดเลือกให้จัดถ่ายทำสารคดี ชุด ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ในกิจกรรม “หนูทำได้” ที่นักเรียนของเราพยายามรณรงค์ทานอาหารไม่เหลือทิ้ง และได้ออกอากาศทางช่อง 9 ไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551
• ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับ ป.5-6 การแข่งขันเกม 24
• ปีแห่งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า เมื่อบ้านกับโรงเรียน จับมือกันอย่างมั่นคง คุณภาพที่ดีจะเกิดมีขึ้นในตัวเด็กนักเรียนของเรา
• ท่านผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ผอ.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ได้อุตส่าห์สละเวลามาเยี่ยมพวกเราถึง 2 ครั้งแล้ว ในปีที่ผ่านมานี้ ครั้งแรกท่านมาเป็นประธานเปิดงานวันบูรณาการ / “ตลาดนัดคุณธรรม” เมื่อเดือนกันยายน 2551 และครั้งที่สอง ท่านได้มาแบ่งปันประสบการณ์ สิ่งดีๆ เพื่อปลุกเร้า ให้ผู้บริหาร – ครู มีกำลังใจที่จะทำสิ่งดีๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ ต่อไป ท่านบอกว่า ท่านดีใจที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งเป็นโรงเรียนไม่เล็กไป และไม่ใหญ่ไป

ขนาดกำลังดี อย่างนี้ใช่เลย.... สำหรับการพัฒนา ปลูกเพาะต้นกล้า ซึ่งก็คือเด็กๆ เราสามารถจะดูแลได้อย่างใกล้ชิดทุกคน และท่านได้เห็นความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และน้ำใจของครูของเราแล้ว ท่านขอส่งเสริมให้ทำดีต่อไปและตลอดไปในวันมีเรียนแต่ละวัน ตั้งแต่เช้า...จนเย็น ทั้งผู้บริหารและครู บุคลากรทุกคน มาทำงานบนความตั้งใจที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุด ท่ามกลางความยากลำบากของการแข่งขัน อีกทั้งความกดดันจากกระแสความเป็นไปทั่วโลก ทำให้เราต้องคอยดึงตัวเอง และถามอยู่ตลอดเวลาว่า เราทำเต็มที่หรือยัง เด็กของเราได้สิ่งดีดีครบถ้วนไหม คงจะต้องมีบางครั้งที่พวกเรา ซวนเซ ไปบ้าง บางขณะ แต่เราก็สามารถยืนหยัดและยึดมั่นหลักปฏิบัติที่เหมาะสมได้ เนื่องมาจากคำแนะนำจากคุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยกระซิบบอกผ่านคุณครูและโรงเรียนมาโดยตลอด และนี่เองเป็น “หัวใจ” เบื้องหลังของความสำเร็จต่างๆ ที่เราได้รับในปีที่ผ่านมาค่ะ
ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจ และคำแนะนำดีดีที่ทุกท่าน มีให้กับโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี และขอให้นึกเสมอว่าโรงเรียนเป็นของพวกเราทุกคนค่ะ
 
 
  Home | About us | Pride | Gallery | Schedule | Contactus
Copyright © 2009 Narumontin Thonburi All right reserved