บ้านอภิสรดา 9,000 บาท/คืน สำหรับ 8 ท่าน + อาหารเช้า
บ้านพงษไพร 4,500 บาท/คืน สำหรับ 4 ท่าน + อาหารเช้า
บ้านเพ็ญชมพู 3,500 บาท/คืน สำหรับ 4 ท่าน + อาหารเช้า
บ้านพนาสน 3,500 บาท/คืน สำหรับ 4 ท่าน + อาหารเช้า
บ้านเพ็ญพร 12,000 บาท/คืน สำหรับ 20 ท่าน + อาหารเช้า
BoutiQue Mansion
- ห้องพัก A1-A4 2,200 บาท/คืน สำหรับ 2 ท่าน + อาหารเช้า
- ห้องพัก B1-B4 2,000 บาท/คืน สำหรับ 2 ท่าน + อาหารเช้า
อัตราค่ากางเต้นท์
- นำเต้นท์มาเอง 300 บาท
- เช่าเต้นท์ทางไร่ 600 บาท

Home
Home
Home|About us|Accommodation|Activity|Gallery|Contact us
 
บ้านสวนสุข 782 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30370 โทร. 080-0684483, 082-4879889, 086-3933636
BaanSuanSuk 782 Tambol Wangnamkeaw Amphur Wangnamkeaw Nakornratchsima 30370 Tel. 080-0684483, 082-4879889, 086-3933636
 
Copyright © 2009 บ้านสวนสุข - All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม นับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2552wordpress hit counter