Who We Are?

ทีมงาน VRS Studio เราคือทีมงานนักออกแบบและพัฒนามืออาชีพ ซึ่งพร้อมให้บริการ เราได้เริ่มดำเนินธุรกิจและให้บริการ มาตั้งแต่ปี 2545 ทั้งการจัดจำหน่าย IT Hardware ทั้ง Workstation และ Server และอุปกรณ์เครือข่าย และงานเว็บไซต์เริ่มตั้งแต่ ยุคแรกๆของ CMS เช่น PHP-Nuke ต่อมาพัฒนามาทำงานด้านเว็บดีไซน์ งานกราฟฟิค อนิเมชั่น แฟลช และเว็บ E-Commerce เช่น Magento ตลอดจน สื่อการนำเสนอผลงาน Interactive Presentation ส่วนเว็บพัฒนามาเป็น HTML5/CSS3 จนถึงยุค Mobile Devices ทำเว็บแบบ Responsive Web Design นอกจากนี้เรายังรับพัฒนาแอพลิเคชั่นโปรแกรมสำหรับงานเฉพาะทาง โดยเน้นงานด้านอุตสาหกรรม เช่นโปรแกรมสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องจักรและระบบฐานข้อมูล ทั้ง Web Application และ Windows Application โดยเน้นการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี .Net Framework C#.Net, ASP และ PHP

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมาทีมงานของเราให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการทำงานที่ว่า "งานของเราคือ การช่วยแก้ไชปัญหาและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบนความพึงพอใจของลูกค้า

What We do?

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทีมงานของเรา ได้มีความรู้และความสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่งานขนาดเล็ก ขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ๋ ภายได้วิสัยทัศน์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าในหลากหลายด้าน ดังนี้

 • บริการจดโดเมนเนมและพื้นที่เว็บโฮสติ้ง
 • บริการพัฒนาเว็บไซต์ Web Deign ทั้งแบบ Flash, HTML5 และ Responsive Web Design
 • บริการพัฒนาเว็บไซต์ระบบซื้อขายออนไลน์ E-Commerce System
 • บริการดูแลและอัพเดทเว็บไซต์รายเดือน และดูแล Facebook Page สำหรับองค์กร
 • บริการจัดการเรื่องระบบอีเมลล์ Google Apps
 • บริการจัดการเรื่องระบบโฆษณาออนไลน์ Google Adwords
 • บริการออกแบบระบบฐานข้อมูล SQL
 • บริการพัฒนาระบบ Web Application สำหรับงานเฉพาะทาง
 • บริการพัฒนาระบบ Windows Application สำหรับงานเฉพาะทาง
 • บริการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานที่มีความซับซ้อน
 • บริการดูแลและเซตอัพระบบ MS Windows Server และระบบฐานข้อมูล MS SQL Server
 • บริการสร้างสื่อการนำเสนออินเตอร์แอคทีฟ พรีเซ็นเตชั่น
 • บริการสร้างสื่อโฆษณาดิจิตอล Digital Sign
 • บริการออกแบบเกมส์และสื่อการเรียนการสอนแบบอนิเมชั่นอินเตอร์แอคทีฟ